Công ty TNHH Thương mại Tâm Đắc
Địa chỉ: 417 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội